Kedves jegyes párok! Sokszor mondtam már, hogy az élet a legnagyobb rendező. Ilyen, vagy ehhez hasonló helyzetet senki se gondolt volna előre. Kész forgatókönyvvel rendelkezünk arra, mi a teendő akkor, ha baleset ér, ha kórházba kerülünk vagy ha netán meghalnánk. Azt senki se gondolta volna, hogy a világ áll meg. Persze, a vis maior fogalmát ismerjük, forradalom, terrorizmus meg hasonló események kapcsán, de erre a koronavírus járványra senki se gondolt előre, így a szerződésekben is csupán általánosságokban szerepel. Mivel a ptk. nem fogalmazza meg pontosan ezt a fogalmat és a jelen helyzetre még bírósági precedens sincs és nem is nagyon lesz egy darabig, mert a bíróság se nagyon működik, elég nehéz helyzetbe került most mindenki. Természetesen a jog azért mélyebbre ásva ad megfelelő támpontot az ilyen jellegű helyzetek kezelésére, de amint azt a gyakorlat mutatja, mindenki másként próbálja értelmezni a rendelkezéseket.

Ami komoly kavarodást okoz, az az előteljesítés illetve a vis maior fogalom azon definíciója, hogy a „szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta”. Az előteljesítés a kettő közül az egyszerűbb, fotós esetében pl.: egy már elvégzett jegyes fotózás ide tartozik. Annak megítélése, hogy mikortól volt előre látható ez a körülmény már egy nehezebb kérdés, így az új szerződésembe ez a pont nem kerül bele kivételként. Ha előre látható egy esemény bekövetkezte, akkor az én felelősségem is. Ha ennek ellenére bevállalom, hogy szerződést kötök, akkor a vis maior bekövetkeztére is készülnöm kell.

Szintén komoly vitákat eredményezett az a kérdés is, hogy egy közös megegyezéses dátum módosításnál az eredeti vagy az új időpontban érvényes árlista alapján kell-e majd elszámolni a párral. Ez a tisztán szolgáltatást végző személyek esetében leginkább döntés kérdése, azon szolgáltatási ágaknál viszont, ahol a működési / bekerülési költség egy év alatt jelentős mértékben emelkedhet (pl.: bérleti díjak, alkalmazottak bére, nyersanyag árak növekedése, stb.) már nem ennyire egyértelmű.

Egy szerződés akkor jó, ha a legtöbb ilyen tisztázatlan helyzetre megfelelő útmutatást biztosít. Én itt egy arany középutat fogalmaztam a szerződésbe, mely egyben biztonságot ad a pároknak, másfelől az extrém esetekben minimális mozgásteret enged számomra is. Ez konkrétan annyit jelent, hogy az eredeti teljesítés napjától számolt 180 napon belül azonos feltételek mellett azonos díjazás ellenében vállalom a munkát. Ez nem jelenti azt, hogy 180 napon túl árat fogok emelni, de extrém, pl.: 2 éves halasztás esetén lehetőséget biztosít erre is.

Szintén kritikus kérdés a szerződés felmondása. Alapesetben a felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szerződésben meghatározott szolgáltatást egy új, vis maior eseményt követő időpontban változatlan feltételek mellett megtartsák. Amennyiben erre a felek nem találnak módot, a szerződés felmondása alapesetben a szerződésben szereplő rendes felmondási feltételekkel lép életbe. Az, hogy ennek pénzügyi rendezése miként kell megvalósuljon csak a teljesítés napján, vagy határozott idejű vis maior eseménynél a meghatározott idősávon belül derül ki. Abban az esetben, ha a teljesítés napján fennáll az az elháríthatatlan tényező, mely a szerződés teljesítését ellehetetleníti, a szerződésben szereplő bánatpénz minden pontja érvényét veszti, az átadott előleg az esetleges előteljesített szolgáltatás vagy termék díjával csökkentett mértékben visszajár. Felkészülve az esetleges banki rendszerekben is bekövetkező fennakadásokra, az így visszajáró összeg visszafizetésének legkésőbbi határidejére a vis maior állapot megszűnését követő 8. naptári napot határozza meg.